Φυτεμένα δώματα και φωτοβολταϊκά συστήματα

Ο συνδυασμός των φωτοβολταϊκών στοιχείων και πράσινων δωμάτων / πράσινων στεγών έχει σημαντικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη. Το φυτεμένο δώμα μειώνει τη θερμοκρασία μέσω της διαπνοής των φυτών και της εξάτμισης υγρασίας, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Με το συνδυασμό των δύο φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, επιτυγχάνουμε τη μέγιστη παραγωγή ενέργειας για το κτίριο, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την προστασία του κτιρίου από τις ακραίες μεταβολές των εξωτερικών συνθηκών (άνεμος, χαλάζι, δυνατές βροχές, υψηλές θερμοκρασίες).

Σύστημα υποδομής Solarbase® SB 200

Το σύστημα υποδομής Solarbase® SB 200 είναι κατάλληλο για το συνδυασμό πράσινου δώματος / πράσινης στέγης εκτατικού τύπου και φωτοβολταϊκών. Το αποστραγγιστικό στοιχείο Solarbase® SB 200 είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό, διαθέτει υψηλή αποστραγγιστική ικανότητα, αποθηκεύει νερό, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως βάση στήριξης των φωτοβολταϊκών στοιχείων.

 


Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2024 egreen
Σχεδίαση και Ανάπτυξη: Fork Studios