Πράσινα δώματα: Συστήματα Εκτατικού και Ημιεντατικού Τύπου

Τα συστήματα υποδομής φυτεμένων δωμάτων εκτατικού και ημιεντατικού τύπου αποτελούνται από ελαφρύ υπόστρωμα ύψους 10 έως 25 εκ., που μαζί με το φυτικό υλικό δημιουργεί ένα μόνιμο οικοσύστημα για τη συντήρηση του οποίου απαιτείται ελάχιστη φροντίδα. Το φορτίο του υποστρώματος είναι μικρό (κορεσμένο φορτίο έως 1400 kg/m3) και οι ρίζες των φυτών επιφανειακές. Το περιορισμένο βάρος της κατασκευής επιτρέπει την εγκατάσταση του συστήματος σχεδόν σε οποιοδήποτε δώμα/στέγη με κλίση έως και 35ο. Για τον εκτατικό τύπο ιδανικά είναι τα φυτά χαμηλής βλάστησης, όπως αγριολούλουδα, φυτά εδαφοκάλυψης και Sedum spp. Για τον ημιεντατικό τύπο ιδανικά είναι τα ξηρανθεκτικά φυτά που χαρακτηρίζουν την πλούσια ελληνική χλωρίδα.

Σύστημα υποδομής Floradrain® FD 25-Ε

Το σύστημα υποδομής Floradrain® FD 25-Ε είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πράσινα δώματα / πράσινες στέγες εκτατικού τύπου. Το αποστραγγιστικό στοιχείο Floradrain® FD 25-Ε συνδυαζόμενο με 8 έως 15 εκ. μηχανικού υποστρώματος ανάπτυξης συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος με χαμηλή συντήρηση και επικουρική άρδευση.

Το σύστημα υποδομής Floradrain® FD 25-Ε εφαρμόζεται σε επίπεδες στέγες και σε στέγες με κλίση έως 8ο. Η συνολική συγκράτηση νερού ανέρχεται σε 44 lt/m2 σε ύψος εφαρμογής μόλις 18 εκ.

Το αποστραγγιστικό στοιχείο Floradrain® FD 25-Ε είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HD-PE). Οι εξαιρετικές του ιδιότητες σε εφελκυστική αντοχή (~ 270kN/m2 σε συμπίεση 10%) το καθιστούν κατάλληλο για να λειτουργεί ως υπόβαση σκληρών δαπέδων.

 

Σύστημα υποδομής Floradrain® FD 40-Ε

Το σύστημα υποδομής Floradrain® FD 40-Ε εφαρμόζεται σε πράσινα δώματα εκτατικού και ημιεντατικού τύπου. Το αποστραγγιστικό στοιχείο Floradrain® FD 40-Ε συνδυαζόμενο με 10 έως 25 εκ. μηχανικού υποστρώματος ανάπτυξης συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος με χαμηλή συντήρηση και άρδευση. Το σύστημα υποδομής Floradrain® FD 40-Ε έχει μεγάλη αποστραγγιστική ικανότητα και αποθηκεύει έως και 72 lt νερού ανά m2. Το αποστραγγιστικό στοιχείο Floradrain® FD 40-Ε είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HD-PE). Οι εξαιρετικές του ιδιότητες σε εφελκυστική αντοχή (~ 250kN/m2 σε συμπίεση 10%), το καθιστούν κατάλληλο για να λειτουργεί ως υπόβαση σκληρών δαπέδων.

 

Σύστημα υποδομής Floraset® FS 50 / 75

Το σύστημα υποδομής Floraset® FS 50 / 75 εφαρμόζεται σε πράσινα δώματα / πράσινες στέγες εκτατικού τύπου σε επίπεδες και κεκλιμένες επιφάνειες. Το αποστραγγιστικό στοιχείο Floraset® FS 50 / 75 είναι κατασκευασμένο από διογκωμένη πολυστερίνη EPS 25 SE, με πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4095 για την αποστραγγιστική του ικανότητα. Συνδυαζόμενο με 10 εκ. μηχανικού υποστρώματος ανάπτυξης συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος με χαμηλή συντήρηση και άρδευση.

Η δομή του στοιχείου Floraset® FS 50 / 75 επιτρέπει την εφαρμογή του τόσο σε επίπεδες στέγες –κυρίως σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν σωστά διαμορφωμένες ρύσεις– όσο και σε επικλινείς επιφάνειες με κλίση έως και 25ο.

Το σύστημα υποδομής Floraset® FS 50 / 75 είναι ελαφρύ και ως εκ τούτου είναι ιδανικό για ανακαινίσεις κτιρίων.

 

Σύστημα υποδομής Georaster®

Το σύστημα υποδομής Georaster® είναι κατάλληλο για εφαρμογή πράσινων δωμάτων εκτατικού τύπου σε επιφάνειες με κλίση που υπερβαίνει τις 25ο και μπορεί να φτάσει τις 35ο. Τα ειδικά στοιχεία Georaster® είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και συνδέονται μεταξύ τους με ειδικά στοιχεία συναρμογής σχηματίζοντας ένα τρισδιάστατο κάνναβο που εγκιβωτίζει το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών, αποτρέπει τη διάβρωσή του, και παράλληλα επιτρέπει την αποστράγγιση.


Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2024 egreen
Σχεδίαση και Ανάπτυξη: Fork Studios