Φυτεμένα δώματα: Συστήματα Εντατικού Τύπου

Τα συστήματα υποδομής εντατικού τύπου είναι κατάλληλα για τη δημιουργία ενός «κήπου» σε υπόστρωμα 15-100 εκ. με αρχικό κορεσμένο φορτίο 250 kg/m2. Αυτός ο τύπος φυτεμένου δώματος απαιτεί τακτική συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κ.ο.κ.) και περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία φυτών, μικρών δένδρων και θάμνων. Τα δένδρα που θα χρησιμοποιηθούν συνιστάται να έχουν μεσαία ανάπτυξη και ο κύριος όγκος του ριζικού τους συστήματος να αναπτύσσεται έως τα 100 εκ. βάθος.

Ο εντατικός τύπος πράσινου δώματος μπορεί να υποστηρίξει διάφορες κατασκευές όπως διαδρόμους κίνησης πεζών και κυκλοφορίας τροχοφόρων, στοιχεία νερού και λίμνες, παιδοτόπους, συστήματα σκίασης κ.ά.

 

Σύστημα υποδομής Floradrain® FD 60

Το πολυλειτουργικό σύστημα Floradrain® FD 60 είναι κατάλληλο για σύνθετες κατασκευές και εφαρμόζεται σε πράσινα δώματα εντατικού τύπου.

Το αποστραγγιστικό στοιχείο Floradrain® FD 60 είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό ABS και μπορεί να υποστηρίξει ιδιαίτερα απαιτητικές σχεδιαστικές εφαρμογές. Έχει υψηλή εφελκυστική αντοχή και χρησιμοποιείται ως υπόβαση για τη δημιουργία μονοπατιών, πλακοστρωμένων επιφανειών, παιδοτόπων, στοιχείων νερού και επιφανειών που προορίζονται για κυκλοφορία τροχοφόρων. Ο συνδυασμός του με αδρανή υλικά και εξειδικευμένα υποστρώματα ανάπτυξης διασφαλίζει την ανάπτυξη θάμνων και δένδρων.

 

Συστήματα υποδομής Protectodrain® PD250 και Elastodrain® EL202

Τα συστήματα υποδομής Protectodrain® PD250 και Elastodrain® EL202 είναι ιδανικά για σύνθετες κατασκευές και εφαρμόζονται σε φυτεμένα δώματα εντατικού τύπου και roof garden.

Τα αποστραγγιστικά στοιχεία Protectodrain® PD250 και Elastodrain® EL202 είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο πλαστικό και ανακυκλωμένο καουτσούκ αντίστοιχα. Μπορούν να υποστηρίξουν πολύ μεγάλα φορτία, διασφαλίζοντας την προστασία της στεγάνωσης, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν την απορροή του πλεονάζοντος νερού. Η υψηλή εφελκυστική αντοχή τα καθιστά ιδανικά για μεγάλα βάθη πλήρωσης, όπου χρησιμοποιούνται ως υπόβαση για τη δημιουργία παιδοτόπων, στοιχείων νερού, αλλά και επιφανειών που προορίζονται για κυκλοφορία τροχοφόρων.

 

Σύστημα υποδομής Georaster®

Το σύστημα υποδομής Georaster® εφαρμόζεται σε φυτεμένα δώματα με κλίση που υπερβαίνει τις 25ο και μπορεί να φτάσει τις 35ο. Τα ειδικά στοιχεία Georaster® είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και συνδέονται μεταξύ τους με ειδικά στοιχεία συναρμογής, σχηματίζοντας ένα τρισδιάστατο κάνναβο που εγκιβωτίζει το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών, αποτρέπει τη διάβρωσή του, και παράλληλα επιτρέπει την αποστράγγιση. Σε οροφόκηπους εντατικού τύπου μπορεί να γίνει διπλή ή τριπλή διάστρωση των ειδικών τεμαχίων Georaster®.

 


Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2024 egreen
Σχεδίαση και Ανάπτυξη: Fork Studios