Αποστράγγιση και Φυτεμένα Δώματα

H καθοριστική σημασία της αποστράγγισης για την βιωσιμότητα των πράσινων στεγών

Για το σχεδιασμό και την κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα δώματα και στις στέγες για την ανάπτυξη της βλάστησης. Η συνεχής έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, οι ακραίες υψηλές και χαμηλές επιφανειακές θερμοκρασίες, η επίδραση των ισχυρών ανέμων καθώς και το περιορισμένο ριζικό σύστημα των φυτών είναι παράμετροι που επηρεάζουν τον σχεδιασμό.
Ένας καθοριστικός παράγοντας για την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών στις πράσινες στέγες, είναι η σωστή αναλογία νερού και αέρα στο σύστημα υποδομής. Η συνεχής έκθεση του ριζικού συστήματος σε συνθήκες κορεσμού δημιουργεί ασφυξία και προκαλεί την σταδιακή μάρανση των φυτών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ληφθούν μέτρα για τη βέλτιστη λειτουργία της αποστράγγισης.

Από το χαλίκι στη χρήση σύγχρονων αποστραγγιστικών στοιχείων ZinCo

Τη δεκαετία του '20 η ποιότητα του οπλισμένου σκυροδέματος και των υλικών στεγανοποίησης με ασφαλτική βάση βελτιώθηκε σημαντικά, και σταδιακά επέτρεψε την εγκατάσταση όλο και περισσότερων πράσινων δωμάτων στα κτίρια.
Οι επικαλυμμένες, με μεμβράνες στεγανοποίησης ασφαλτικής βάσης, στέγες από σκυρόδεμα, καλύπτονταν τμηματικά με στρώση αποστράγγισης από ψηφίδα ή χαλίκι, ακολουθούσε η πλήρωση με χώμα και τέλος η φύτευση με χλοοτάπητα, θάμνους ακόμη και με δέντρα. Αυτή η μέθοδος κατασκευής δεν άλλαξε μέχρι και την δεκαετία του '70.
Οι στέγες στις νεότερες κατασκευές, με εξαίρεση τις οροφές των υπόγειων χώρων στάθμευσης, δεν είναι κατασκευασμένες για να φέρουν μεγάλα φορτία πλήρωσης με χαλίκι και χώμα, το κορεσμένο βάρος του οποίου μπορεί να υπερβεί τους 2 τόνους ανά κυβικό μέτρο. Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την αντικατάσταση του χαλικιού με μια πιο ελαφριά υποδομή. Η καινοτομία προέρχεται από την ZinCo, όπου στα τέλη της δεκαετίας του '70 δημιουργεί, εφαρμόζει και εξελίσσει πολυλειτουργικά αποστραγγιστικά στοιχεία κατασκευασμένα από πολυμερή υλικά. Η διαρκής έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ZinCo δημιουργούν νέα ενεργειακά και περιβαλλοντικά δεδομένα για τα κτίρια.
H ZinCo σε συνεργασία με την egreen παρέχουν 15 τύπους αποστραγγιστικών στοιχείων που καλύπτουν όλες τις εφαρμογές ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου.

Παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του αποστραγγιστικού στοιχείου

1. Ο συνολικός όγκος απορροής της στέγης

Ο όγκος του νερού που απορρέει από την στέγη εξαρτάται -μεταξύ άλλων- από τη μέση ετήσια βροχόπτωση, την υδατοϊκανότητα του υποστρώματος ανάπτυξης και το βάθος εφαρμογής του, καθώς και από την συνολική επιφάνεια.

2. Η κλίση της οροφής και οι ειδικές συνθήκες

Σε μια στέγη όπου οι ρύσεις δεν έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα και λιμνάζουν τα νερά, προτείνεται η χρήση αποστραγγιστικού στοιχείου με μεγάλο ύψος όπως για παράδειγμα τα στοιχεία Floradrian® FD60 ή Floraset® FS75.

3. Το μόνιμο φορτίο

Όταν τα φυτεμένα δώματα είναι σχεδιασμένα για την ανάπτυξη δένδρων ή την κυκλοφορία τροχοφόρων, τότε είναι απαραίτητη η επιλογή ισχυρών προστατευτικών αποστραγγιστικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να δεχθούν δυνάμεις εφελκυσμού έως και 500kN/m2.

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες για την επιλογή του κατάλληλου αποστραγγιστικού στοιχείου εκτός από την ταχύτητα απορροής του νερού, είναι η μηχανική προστασία της μεμβράνης στεγανοποίησης, η δυνατότητα διάθεσης του αποθηκευμένου νερού μέσω του τριχοειδούς φαινομένου, οι δυνάμεις διάτμησης που μπορούν να δεχθούν σε κεκλιμένες επιφάνειες καθώς επίσης και η δυνατότητα θερμομόνωσης που μπορεί να επιτευχθεί με εξειδικευμένα αποστραγγιστικά στοιχεία από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη EPS-SE όπως τα στοιχεία Floratherm® WD.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξειδικευμένα αποστραγγιστικά στοιχεία και τα ολοκληρωμένα συστήματα υποδομής φυτεμένων δωμάτων ZinCo.

 

floratherm-wd65  ZinCo Floratherm® WD65-H
Ο καλύτερος συνδυασμός αποστράγγισης και θερμομόνωσης
   
floradrain-fd40 ZinCo Floradrain® FD40-E
Αποθήκευση νερού στις κυψέλες των αποστραγγιστικών σοιχείων
   
stabilodrain-sd30 ZinCo Stabilodrain® SD30
Ιδιαίτερα ανθεκτικό. Διασφαλίζει την προστασία της κατασκευής

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2024 egreen
Σχεδίαση και Ανάπτυξη: Fork Studios